Návod k vyplnění objednávkového formuláře

Před zadáním dat do formuláře doporučujeme pořídit si prostřednictvím Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) výpis listu vlastnictví s nemovitostmi, které chcete zadat ke sledování.

 1. Vyplňte dobu sledování v letech. Cena se bude kalkulovat automaticky v závislosti na zvolené době trvání služby a počtu zadaných nemovitostí.
 2. Budete-li zadávat všechny nemovitostí sami, ponechte formu zadání nastavenou na „standardní zadání“. Zvolíte-li „nestandardní zadání“, zobrazí se pole „Poznámka“. To můžete využít k slovnímu zadání, např. „Všechny nemovitosti na LV číslo XY, katastrální území Z.“ Při nestandardním zadání systém nevypočítává cenu. Tu se dozvíte ze zprávy potvrzující objednávku.      
 3. Zvolte typ nemovitosti, tedy zda budete zadávat parcelu, budovu nebo jednotku.
 4. Zadejte název obce, kde je nemovitost evidována (není povinné).
 5. Zadejte název katastrálního území, kde je nemovitost evidována (nebo jeho číslo – je uvedeno na listu vlastnictví).

Až po tento bod je zadání pro všechny tři typy nemovitostí stejné.

A/ Zadání parcel:

 1. Zadejte druh parcely. Tedy, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu.
 2. Zadejte typ parcely. Na výběr je parcela katastru nemovitostí nebo zjednodušené evidence (najdete na listu vlastnictví v oddílu B).

B/ Zadání budov:

 1. Zadejte obec.
 2. Zadejte část obce.
 3. Zadejte typ stavby.
 4. Zadejte číslo stavby, je-li stavbě přiděleno.

C/ Zadání jednotek

 1. Zadejte obec.
 2. Zadejte část obce.
 3. Zadejte typ stavby.
 4. Zadejte číslo stavby, je-li stavbě přiděleno.
 5. Zadejte číslo jednotky.

 

 1. Chcete-li hlídat více nemovitostí, pokračujte kliknutím na možnost „Přidat nemovitost“. Je-li váš výběr kompletní, zvolte „Další krok“. Při volbě „Přidat nemovitost“, se objeví další nevyplněný formulář připravený pro zadání další nemovitosti. Zvolíte-li „Další krok“, objeví se formulář pro zadání kontaktních údajů. Vyjma čísla mobilního telefonu jsou všechny údaje povinné. Pokud je nezadáte, systém nebude moci dokončit objednávku.
 2. Po vyplnění kontaktních údajů a kliknutí na „Další krok“ se zobrazí rekapitulace vaší objednávky. Volba „Upravit“ pod      jednotlivými sekcemi vám umožní editaci. V závěru objednávky jsou uvedeny Obchodní podmínky.
 3. Přijetím Obchodních podmínek pak volbou „Potvrdit objednávku“ objednávku odešlete.
 4. Na vámi zadanou e-mailovou adresu přijde potvrzení o přijetí objednávky. Na tuto e-mailovou zprávu prosím      neodpovídejte
 5. Po odsouhlasení objednávky Vám přijde e-mail s fakturou.
Vyvíjí společnost Baraja.cz Využívá technologii Vue.js