Proč sledovat změny v Katastru

Průběžné sledování změn v katastru nemovitostí je zásadní pro její ochranu před odcizením. Krádeže probíhají především formou podvodných převodů nemovitostí bez vědomí vlastníků.

Jak takový typický podvod probíhá?

Podvodník na základě listin veřejně přístupných v katastru zfalšuje kupní smlouvu, falešně ji notářsky ověří a často pomocí zmocněnce podá návrh na vklad do katastru. Katastrální úřad provede vklad a uvědomí o něm oba účastníky řízení – tedy nového nabyvatele nemovitosti a zmocněnce původního majitele. Skutečný vlastník se tak o tom, že o nemovitost přišel, dozví často až v momentě, kdy se o svá práva začne hlásit majitel nový. Jedinou obranou v této situaci je pak podání žaloby na neplatnost vkladu. Obdobně probíhá i vkladové řízení o zástavě nemovitosti bance.

Domoci se vlastnických práv v případě podvodu je možné, je to ovšem zdlouhavé a nákladné. Účinnou obranou je tak včasné odhalení plomby či probíhajících změn v katastru.

Jak to bude v budoucnu?

Podle vládou schváleného katastrálního zákona, který má začít platit v roce 2014, budou vlastníci nemovitostí informováni až po skončení vkladového řízení, pokud si nezřídí datovou schránku.