Popis služby

Služba kontroluje každý kalendářní týden, zda u zadaných nemovitostí (parcel, staveb, jednotek) nebyla vyznačena v katastrální evidenci plomba či nedošlo ke změně v listu vlastnictví.

Přihlášení nemovitostí do služby lze provést pomocí objednávkového formuláře v záložce OBJEDNÁVKA. Pro pomoc s vyplněním potřebných údajů lze využít NÁVOD. Cena, kterou objednávkový formulář počítá, se mění vždy po pěti zadaných nemovitostech. Základní cena sledování pro pět sledovaných nemovitostí je 399 Kč za rok bez DPH – 483 Kč včetně DPH. S vyšším počtem nemovitostí se v kroku pěti sledovaných nemovitostí jednotková cena snižuje. Více v CENÍKU na konci této stránky.

Po odeslání objednávky vám bude doručena na e-mailovou adresu zpráva potvrzující přijetí objednávky a obsahující přihlašovací údaje do našeho systému.

Údaje o vašich nemovitostech budou vloženy do naší databáze a následující den vám bude zaslán výpis z katastru nemovitostí pro každou kontrolovanou nemovitost. Tento krok je z důvodu bezpečnosti a kontroly, zda se opravdu jedná o parcely, které chcete hlídat. V e-mailu, ve kterém budou výpisy jednotlivých nemovitostí v příloze ve formátu pdf, budou také dva odkazy.

První odkaz použijete, pokud souhlasí všechny nemovitosti tak, jak jste je zadali a zamýšleli nechat hlídat. Po kliknutí na odkaz se Vám otevře váš profil na této webové stránce, kde zjistíte částku za službu. Údaje pro platbu za objednanou službu (variabilní symbol, částku, číslo účtu) Vám přijde ve faktuře e-mailem.

Druhý odkaz použijete v případě, že v seznamu je jiná nemovitost, než kterou jste chtěli hlídat. Klik na tento odkaz vás přesměruje na formulář se všemi zadanými nemovitostmi s možností úprav.

Služba probíhá ode dne kliknutí na potvrzující odkaz a zobrazení údajů pro platbu. Splatnost uvedené částky je 14 dnů. Pokud do této doby neobdržíme platbu, Služba bude pozastavena a bude vám zaslána upozorňující zpráva.

Do stávající objednávky můžete kdykoli nemovitosti přidávat nebo odebírat. S vámi uloženými finančními prostředky Služba pracuje jako s kreditem. Ten je rozpočtený na jednotlivé pracovní dny, kdy jsou nemovitosti kontrolovány. V případě, že přidáte nebo uberete tolik parcel, že překročíte násobek pěti, přepočítá se kredit a zobrazí se časový údaj, po který ještě bude Služba poskytována.

V případě, že kredit klesne pod hodnotu, která vystačí na měsíční testování aktuálně uložených parcel, dostanete upozorňující zprávu. Svůj kredit můžete kdykoli navýšit zasláním libovolné částky na stejný účet se stejným variabilním symbolem, jak bylo uvedeno v iniciační objednávce a prodloužit tak dobu trvání Služby.

Vždy k poslednímu dni v měsíci dostanete výpis kontroly nemovitostí za uplynulé období na váš e-mail.

Pokud se na kontrolované nemovitosti objeví plomba, dostanete zprávu e-mailem s výpisem z katastru nemovitostí, kde bude plomba zobrazena. Pokud vyplníte v objednávce číslo mobilního telefonu, dostanete ihned i SMS. Nebude-li plomba zanesena z vaší vůle a nejste si jisti, jak bránit svá práva, neprodleně nás kontaktujte.

V případě Vašeho zájmu provedeme všechny potřebné kroky k nápravě neoprávněné manipulace s nemovitostí v úzké spolupráci s našimi právníky. Tato služba je volitená a není součástí služby www.hlidacipeskatastru.cz.

CENÍK

Základní cena pro pět nemovitostí je 399 Kč za jeden rok bez DPH – 483 Kč včetně DPH.

Pro větší počty sledovaných nemovitostí je základní cena za jeden rok bez DPH:

1 až 5 399 Kč
6 až 10 699 Kč
11 až 15 849 Kč

Při více než 20 nemovitostech Vám rádi připravíme individuální kalkulaci.

K cenám se připočítává DPH.

Vyvíjí společnost Baraja.cz Využívá technologii Vue.js