POPIS SLUŽBY

Sledováním změn pomocí naší služby se včas ubráníte podvodným manipulacím s vaší nemovitostí a předejdete tak vleklým soudním sporům. Ušetříte čas i peníze!

Objednáním služby Hlídací pes katastru nemovitostí získáte jistotu, že se včas dozvíte o neoprávněné manipulaci s údaji v katastru nemovitostí. Zabráníte tak podvodníkům, aby vás na základě zfalšovaných dokumentů připravili o majetek.

Údaje o vašich nemovitostech budou každý kalendářní týden zkontrolovány Hlídacím psem, který prověří, zda k vaší nemovitosti nebyla připojena tzv. PLOMBA nebo nedošlo ke změně v listu vlastnictví. Pokud takový případ nastane, naše služba vám o tom okamžitě zašle SMS na mobilní telefon, e-mail či zprávu do datové schránky.

VYSVĚTLENÍ POJMU "PLOMBA"

Katastr nemovitostí označuje plombou takové nemovitosti, u nichž byl podán návrh na změnu vlastnických nebo jiných věcných práv, a to nejpozději následující pracovní den po doručení návrhu na vklad, změnu nebo poznámku.

Plomba je u nemovitosti vyznačena po celou dobu řízení. K jejímu zrušení dojde buď vyznačením navrhované změny, jejím zamítnutím či zpětvzetím návrhu navrhovatelem. Teprve pak je plomba odstraněna a záznam o nemovitosti v katastru je znovu otevřen dalším návrhům.

Vyznačení plomby je tedy prvním signálem, že se s Vaší nemovitostí něco děje. Tím, že se o ní včas dozvíte, snížíte šance podvodníků, že Vás o nemovitost připraví například předložením falešných smluv o převodu Vaší nemovitosti a zároveň lze efektivněji nastalou situaci řešit.

Více o rizicích spojených s podvody v katastru nemovitostí najdete zde.