Před zadáním doporučujeme pořídit si prostřednictvím „Nahlížení“ (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) výpis listu vlastnictví s nemovitostmi, které chcete zadat do Služby.

 1. Vyplňte dobu sledování v letech. (Cena služby se bude kalkulovat automaticky v závislosti na zvolené době trvání a počtu zadaných nemovitostí).
 2. Budete-li zadávat všechny nemovitostí sami, ponechte formu „zadání standardní“. Zvolíte-li „nestandardní zadání“, zobrazí se vám pole „Poznámka“. To můžete využít k slovnímu zadání, např. „Všechny nemovitosti na LV číslo XY, katastrální území Z“. Při slovním zadání systém nevypočítává cenu. Tu se dozvíte ze zprávy potvrzující objednávku.
 3. Zvolte typ nemovitosti, tj. zda budete zadávat parcelu, budovu nebo jednotku.
 4. Zadejte název obce, kde je nemovitost evidována (není povinné).
 5. Zadejte název katastrálního území, kde je nemovitost evidována nebo jeho číslo – je uvedeno na listu vlastnictví.

Až po tento bod je zadání pro všechny tři typy nemovitostí stejné.

A/ Zadání parcel:

 1. Zadejte druh parcely. Tedy, zda se jedná o parcelu pozemkovou nebo stavební.
 2. Zadejte typ parcely. Na výběr je parcela katastru nemovitostí nebo zjednodušené evidence (najdete na listu vlastnictví v oddílu B).

B/ Zadání budov:

 1. Zadejte obec
 2. Zadejte část obce
 3. Zadejte typ stavby
 4. Zadejte číslo stavby, je-li stavbě přiděleno

C/ Zadání jednotek

 1. Zadejte obec
 2. Zadejte část obce
 3. Zadejte typ stavby
 4. Zadejte číslo stavby, je-li stavbě přiděleno
 5. Zadejte číslo jednotky

 

 1. Chcete-li hlídat více nemovitostí, pokračujte kliknutím na možnost „Přidat nemovitost“. Je-li váš výběr kompletní, zvolte „Další krok“. Při volbě „Přidat nemovitost“, se objeví nevyplněný formulář připravený pro zadání další nemovitosti. Zvolíte-li „Další krok“, objeví se formulář pro zadání kontaktních údajů. Vyjma položky Mobil, jsou údaje povinné. Pokud je nezadáte, systém nebude moci dokončit objednávku.
 2. Po vyplnění kontaktních údajů a kliknutím na „Další krok“ se zobrazí rekapitulace vaší objednávky. Volba „Upravit“ pod jednotlivými sekcemi vám umožní její editaci. V závěru objednávky jsou uvedeny Obchodní podmínky.
 3. Přijetím Obchodních podmínek pak volbou „Potvrdit objednávku“ objednávku odešlete.
 4. Na vámi zadanou e- mailovou adresu vám bude zasláno potvrzení přijetí objednávky. Na tuto e-mailovou zprávu prosím neodpovídejte a postupujte podle instrukcí v ní obsažených.
 5. Po odsouhlasení Vaší objednávky Vám přijde email s fakturou.