Braňte se včas podvodům s nemovitostmi!
Náš Hlídací pes pro vás bude každý týden
sledovat změny v katastru

Sledováním změn pomocí naší služby se včas ubráníte podvodným manipulacím s vaší nemovitostí a předejdete tak vleklým soudním sporům. Ušetříte čas i peníze!

Objednáním služby Hlídací pes katastru nemovitostí získáte jistotu, že se včas dozvíte o neoprávněné manipulaci s údaji v katastru nemovitostí. Zabráníte tak podvodníkům, aby vás na základě zfalšovaných dokumentů připravili o majetek.

Údaje o vašich nemovitostech budou jednou týdně zkontrolovány Hlídacím psem, který prověří, zda k vaší nemovitosti nebyla připojena tzv. PLOMBA nebo nedošlo ke změně v listu vlastnictví. Pokud takový případ nastane, naše služba vám o tom okamžitě zašle SMS na mobilní telefon, e-mail či zprávu do datové schránky. Další postup a ochranná opatření Vám doporučíme nebo s Vámi provedeme.

Vyvíjí společnost Baraja.cz Využívá technologii Vue.js